| جمعه 8 مرداد 1400 | 19:38
بیا تو رمان
دانلود رمان | رمان عاشقانه | دانلود رمان جدید
60 درصد تخفیف ویژه

دانلود مجموعه رمان استاد مغرور من را برای شما عزیزان آماده دانلود کرده ایم

خلاصه مجموعه رمان استاد مغرور من :

داستان عاشقی بین استاد مغرور و دانشجوی خودش.دانشجویی که با استاد خودش گذشته ای داره و حالا بعد از چند سال توی دانشگاه دوباره سر راه هم قرار می گیرن…

 

قسمتی از مجموعه رمان استاد مغرور من :

روی صندلی لم دادم و مثل کارگاه به در کلاس خیره شدم .
میخواستم ببینم این کیه که جای استاد حسامی اومده و نصف بچه های کلاس به و به چه چه قد و قامتشو میکنن .
یکی از علایقم این بود که بقیه رو با خاک یکسان کنم
الان هم منتظر بودم استاد تازه وارد بیاد تا  اون غرورش و که بچه ها ازش تعریف میکردن و خورد کنم و ته دلم لذت کارم و ببرم .
یکی از پشت محکم زد رو شونم و گفت
_چته؟؟ غرق شدی؟
بدون این که برگردم گفتم:
_خفه تا بلند نشدم… تمرکزمو بهم میریزی نمیتونم  حال این استاد جدید رو بگیرم .
آب و از لب و لوچه اش آویزون شد و گفت :
_ترانه نمیدونی چی جیگریه عین این هنرپیشه ها میمونه مثل اون پسره چی بود اسمش؟
یکم به کله ی پوکش فشار آورد و با هیجان گفت:
_آها کوزی… مثل اونه… حتی خوشتیپ تر از اون
با چندش پسش زدم و گفتم
_جمع کن خودتو عقده ای پسر ندیده
تا خواست حرف بزنه در کلاس و باز شد
با دیدن مهرداد که با یه تیپ رسمی و کیف به دست اومد داخل رنگ از رخم پرید
حق با فری بود زیادی از حد خوشتیپ شده بود
اون وقت هایی که من میشناختمش خبری از این هیکل و قیافه نبود اما الان…
با ترس از این که منو ببینه فوری رفتم زیر میز
فری با دیدنم خندید و گفت:
_چی شد پس افتادی؟
دستم و روی دماغم گذاشتم و گفتم:
_خفه احمق این مهرداده فکر کنم باید کل این واحد و بردارم تا چشمم به چشمش نیوفته
با تعجب گفت
_میشناسیش؟
تا خواستم بگم من یه زمانی دوست دختر این استاد تازه وارد بودم صدای مهرداد بلند شد
_اون جا چه خبره؟
هول شدم و تا خواستم بلند بشم سرم محکم خورد به میز .
انقدر دردم گرفت که مهرداد و فراموش کردم و یه ریز شروع به غر زدن کردم :
_اوف بر پدر سازنده ی دانشگاه لعنت که از روزی که من پامو گذاشتم توی این خراب شده یه روز خوش ندیدم
صدای یواش فری و شنیدم
_ترانه خفه شو کل کلاس ساکت شدن دارن غر غر های تورو گوش میدن .
با یاد آوری مهرداد یکی زدم تو سرم و گفتم:
_فری یه جوری سرشو گرم کن نیاد این ور
زیر لبی گفت:
_دیگه دیره چون داره میاد
قلبم اومد توی دهنم ، فوری کتابم و از روی میز برداشتم و گرفتم جلوی صورتم
صدای قدم های مردونه ی مهرداد و پشت بندش عطر تلخش و حس کردم
لبم و گاز گرفتم… دقیقا بالای سرم وایستاده بود.
بدون عکس العمل منتظر موندم تا ببینم چطوری رسوا میشم تا این که صداش اومد:
_خانم محترم شما اونجا چیکار میکنید ؟
خندم گرفت… یه زمانی عشقش بودم الان بهم گفت خانم محترم .
البته اون از کجا میخواست بدونه منم!
در کمال پررویی و خونسردی بدون اینکه کتابو از جلوی صورتم کنار بدم گفتم
_دارم درس میخونم.
حرصی گفت :
_زیر میز جای درس خوندنه؟
مثل همیشه نتونستم جلوی زبونم و بگیرم:
_پ ن پ روی میز جای درس خوندنه.
از نفس های بلندش فهمیدم عصبانیش کردم
بیشعور زد به سیم آخر و با یه حرکت کتاب و از دستم چنگ زد
دهنم باز موند و مثل احمقها بهش خیره موندم .
مهرداد هم با دیدن من…
مهرداد هم با دیدن من بدون نفس کشیدن بهم خیره موند .
مطمئنم اونم مثل من متعجب شده .
حقم داره ، از دوران دبیرستان که دوست دخترش بودم تا الان زیادی تغییر کرده بودم.
کل بچه های دانشگاه با تعجب به ما خیره شدن تا این که مهرداد به خودش اومد… اخمی کرد و با جدیت گفت
_همه سرجاشون بشینن .
بعد بدون اینکه نگاهم کنه به سمت میزش رفت .
حالا که منو دید قصد داشتم اذیتش کنم اما جوری که نتونه حرفی بزنه
برای همین دو دستم و زدم زیر چونم و بهش خیره موندم .
تمام دو ساعت کلاس و بی وقفه بهش نگاه کردم
گاهی اوقات رشته ی کلام از دستش در می رفت .
گرمش میشد و کلافه دستی به یقه اش میکشید
ریزریزکی می خندیدم و به صورت سرخ شده اش نگاه میکردم .
اما از حق نگذریم انقدر با جذبه بود که هیچ کس جرئت نفس کشیدن هم نداشت .
از اون بدتر دخترای کلاس بودن که به جای گوش دادن درس رسما با نگاهشون داشتن مهرداد و می خوردن
کلاس که تموم شد همه از جا بلند شدن و یکی یکی از کلاس رفتن بیرون .
منم کوله ام و برداشتم… داشتم با فری از کلاس بیرون میرفتم که صداش متوقفم کرد
_خانم زند شما تشریف داشته باشید
دانلود مجموعه رمان استاد مغرور من
مثل برق گرفته ها وایستادم .
کلاس خالی خالی بود
مهرداد به سمتم اومد و در کلاس و بست
چسبیدم به دیوار… با اخم نگاهم کرد و گفت:
_پس بالاخره آدم به آدم رسید
با تته پته گفتم:
_چه آدمی؟؟؟ م… من اصلا تو رو نمیشناسم .
دستشو کنار سرم روی دیوار گذاشت و خمار گفت:
_پسری که سال باهاش دوست بودی و بی هوا ترکش کردی و نمیشناسی؟؟
خیلی دروغ تابلویی گفتم… مثل خنگ ها پشت کلمو خاروندم و با تعجب ساختگی گفتم :
_عه مهرداد تویی؟ .
پوزخندی زد و گفت:
_خوب… تمام این سال ها دنبالت گشتم تا بپرسم چرا؟
باز هم با خنگی پرسیدم :
_چی چرا؟
عصبانی داد کشید :
_خودتو به اون راه نزن ترانه… من عاشقت بودم به خاطر تو روی خانواده ام وایستادم چرا یهو ول کردی و رفتی؟
از دادش مثل موش شدم.
با دستش دو طرف صورتم و گرفت و توی صورتم غرید
_حتی خونتم عوض کردی … چراشو نمیدونم ترانه اما بد تلافی میکنم ، استاد… بدجوری حال دانشجوی بی وفا شو میگیره حالا می بینی . .
تا خواستم حرفی بزنم وحشیانه ل*ب هاشو روی ل*ب هام گذاشت .
با چشم های گرد شده به مهرداد عصبانی که چشم هاشو بسته بود نگاه کردم .
به چه حقی منو بوسید؟
دانلود مجموعه رمان استاد مغرور من
با مشت به س*ینه اش کوبیدم که جری تر شد و با ولع بیشتری ل*ب هام و به بازی گرفت .
کم کم داشتم به وسیله ی ل*ب های داغش جون میدادم که صدای پایی که هر لحظه نزدیک تر میشد متوقفش کرد
بلافاصله ازش فاصله گرفتم… هر دو با نفس نفس به هم خیره شده بودیم که در کلاس باز شد و شیدا یکی از دخترای آویزون و رو مخ اومد تو …
این رمان 4 جلد میباشد، جلد اول استاد مغرور من، جلد دوم عروس استاد ، جلد سوم استاد خلافکار ، جلد چهارم استاد دانشجو
قیمت هر 4 جلد باهم 30 هزارتومان میباشد.

خرید محصول
30000 تومان – خرید
 • اشتراک گذاری
خلاصه کتاب
خلاصه مجموعه رمان استاد مغرور من : داستان عاشقی بین استاد مغرور و دانشجوی خودش.دانشجویی که با استاد خودش گذشته ای داره و حالا بعد از چند سال توی دانشگاه دوباره سر راه هم قرار می گیرن…  
مشخصات کتاب
 • نام کتاب: مجموعه رمان استاد مغرور من
 • ژانر: عاشقانه - اروتیک - *ات - بزرگسال
 • نویسنده: ترنم
 • تعداد صفحات: هر 4 جلد باهم 3067 صفحه
 • حجم: جمعا 26 مگابایت
https://bia2roman2.ir/?p=13483
لینک کوتاه محصول:
نظرات این محصول

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

ورود کاربران

درباره سایت
بیا تو رمان
سایت بیا تو رمان از تاریخ 21 آبان 98 شروع به کار کرده است.هر روز منتظر رمان های جدید باشید.
آخرین نظرات
 • bia2romanسلام فروشی شده...
 • bia2romanسلام نسخه کاملش روی سایت قرار گرفت بعد از خرید لینک دانلود خودکار ارسال میشه برا...
 • bia2romanسلام لینک جدید جایگزین شد https://t.me/joinchat/AAAAAEm-EW2yaALQkQrRBA...
 • Qazalehttps://t.me/joinchat/AAAAAFSYjjgWutFo1ZPnNg این لینک جدید رمان شیطان معصوم...
 • Qazalehttps://t.me/joinchat/AAAAAFSYjjgWutFo1ZPnNg این لینک جدید رمان شیطان معصوم...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " بیا تو رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.